16. 6. 2019  18:58 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Návrh na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním

Garant: Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločenský zodpovedným podnikaním vo vybraných priemyselných podnikoch na Slovensku.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:22. 03. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Augustín Starečekspoluriešiteľ