20. 6. 2019  15:10 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním

Garant: Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločenský zodpovedným podnikaním vo vybraných priemyselných podnikoch na Slovensku.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Augustín Starečekspoluriešiteľ