Oct 18, 2019   7:58 a.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Laserom textúrované povrchy a ich aplikácia v procesoch tvárnenia

Supervisor: Ing. Martin Frnčík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na výskum vplyvu povrchových textúr rôzneho tvaru a hustoty, vytvorených na aktívnych plochách tvárniacich nástrojov, ako jednej z možných metód modifikácie tribologických podmienok na kontaktnom rozhraní nástroja a tvárneného materiálu. Skúmané textúry, pozostávajúce z pravidelne usporiadaných priehlbín definovaného tvaru a rozmerov na úrovni mikrometrov, sú na tvárniacich nástrojoch vyrábané, metódou laserového mikroobrábania (Laser Surface Texturing (LST)), použitím pulzného nanosekundového vláknového lasera.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Martin Frnčík, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor