19. 11. 2019  21:18 Alžbeta
Akademický informační systém

Projekty


Návrh technologických parametrov zvárania vysokopevných ocelí elektrónovým lúčom s využitím numerickej simulácie

Garant: Ing. Štefan Vrtiel


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh parametrov zvárania vybraných druhov vysokopevných AHSS ocelí elektrónovým lúčom (EBW) s podporou numerickej simulácie. V rámci projektu sa predpokladá vytvorenie parametrických simulačných modelov procesu zvárania vysokopevných ocelí metódou EBW a ich aplikácia s využitím programových systémov ANSYS a SYSWELD.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:22. 03. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Štefan Vrtielzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor