14. 12. 2019  8:11 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh technologických parametrov zvárania vysokopevných ocelí elektrónovým lúčom s využitím numerickej simulácie

Garant: Ing. Štefan Vrtiel


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh parametrov zvárania vybraných druhov vysokopevných AHSS ocelí elektrónovým lúčom (EBW) s podporou numerickej simulácie. V rámci projektu sa predpokladá vytvorenie parametrických simulačných modelov procesu zvárania vysokopevných ocelí metódou EBW a ich aplikácia s využitím programových systémov ANSYS a SYSWELD.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Štefan Vrtielzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor