15. 12. 2019  10:58 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 703B414, B603

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ