26. 10. 2020  3:48 Demeter
Akademický informační systém

Projekty


Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Spracovanie signálov v rôznych odvetviach ľudskej činnosti ponúka novú dimenziu vnímania sveta. Oblasť záujmu vedecko-výskumného kolektívu predkladaného projektu je využitie neštandartných foriem algoritmov čislicového spracovania signálov. V rámci tejto definície sa vedecký výskum bude orientovať do nasledujúcich oblastí: vývoj algoritmov segmetácie a kódovania obrazu, nové formy detekcie a rozpoznania reči s využitím štatisticky vyšších rádov a časovo frekvenčného zobrazenia, syntéza reči a jej využitie pre kompresiu audio signálu, algoritmy modelovania hlavy a animácie 3D modelu ľudskej hlavy so zameraním na prenos multimediálnej informácie hovoru cez telekomunikačný kanál detekcia a analýza užitočných biomedicínskych signálov vo veľmi zašumenom prostredí. Teoretické výsledky vo všetkých spomínaných oblastiach bude riešiteľský kolektív ďalej využívať v pripravovaných ako aj rozpracovaných aplikáciách, napr. v návrhu multimediálneho priateľského rozhrania človek-stroj ako aj pri vývoji nového zariadenia pre meranie nízkoúrovňových EKG signálov. Výsledky projektu výrazne prispejú k problematike digitálneho spracovania signálov na Slovensku, zvlášť pri súčasnej technologickej konvergencii.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikace projektu:
1/3110/06
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0