25. 10. 2020  4:10 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Spracovanie signálov v rôznych odvetviach ľudskej činnosti ponúka novú dimenziu vnímania sveta. Oblasť záujmu vedecko-výskumného kolektívu predkladaného projektu je využitie neštandartných foriem algoritmov čislicového spracovania signálov. V rámci tejto definície sa vedecký výskum bude orientovať do nasledujúcich oblastí: vývoj algoritmov segmetácie a kódovania obrazu, nové formy detekcie a rozpoznania reči s využitím štatisticky vyšších rádov a časovo frekvenčného zobrazenia, syntéza reči a jej využitie pre kompresiu audio signálu, algoritmy modelovania hlavy a animácie 3D modelu ľudskej hlavy so zameraním na prenos multimediálnej informácie hovoru cez telekomunikačný kanál detekcia a analýza užitočných biomedicínskych signálov vo veľmi zašumenom prostredí. Teoretické výsledky vo všetkých spomínaných oblastiach bude riešiteľský kolektív ďalej využívať v pripravovaných ako aj rozpracovaných aplikáciách, napr. v návrhu multimediálneho priateľského rozhrania človek-stroj ako aj pri vývoji nového zariadenia pre meranie nízkoúrovňových EKG signálov. Výsledky projektu výrazne prispejú k problematike digitálneho spracovania signálov na Slovensku, zvlášť pri súčasnej technologickej konvergencii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:
1/3110/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0