26. 2. 2020  18:40 Viktor
Akademický informačný systém

Projekty


Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín

Garant: Ing. Denis Benko


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Azeotropické zmesi horľavých kvapalín sa v posledných rokoch čoraz viac využívajú v technickej praxi. Napriek tomu v súčasnosti nie sú údaje o správaní sa týchto zmesí za podmienok požiaru. Cieľom projektu je stanoviť vplyv azeotropie na požiarne riziko zmesí horľavých kvapalín.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Denis Benkozodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ