28. 10. 2020  6:42 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín

Garant: Ing. Denis Benko


Základné informácie   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. Denis Benko
MTF D-INBE [ukončené]+421 906 068 klapka 524
TL-321
Bc. Alena Micháliková
VV OPOM MTF [ukončené]
+421 918 646 011
T-13
MTF D-IBE [ukončené]
+421 906 068 klapka 508
ŤL-305
KPI UIBE MTF
+421 908 674 149
ŤL-322d
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.
UIBE MTF
+421 906 068 klapka 514
ŤL 324

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ