18. 10. 2019  20:40 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Získavanie znalostí z produkčných dát pre potreby riadenia výrobného procesu

Garant: Ing. Veronika Grígelová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na reálny problém v automobilovom priemysle, ktorým je kvalita lakovania. Proces lakovanie je neodmysliteľnou súčasťou každej veľkej automobilovej firmy, ktorý patrí k technologicky najzložitejším, keďže obsahuje rôznorodé procesy, rôzne operácie, ktorých výsledkom je nalakovaná a pripravená karoséria k finálnej montáži. Lakovací proces obsahuje procesy chemickej predúpravy, procesy čistenia, sušenia, a samotné lakovanie. Súčasťou procesu je ukladanie obrovského množstva dát, ktoré majú vysoký potenciál na zefektívnenie riadenia výrobného procesu v priemyselnom podniku. Napriek schopnostiam vyprodukovať dáta, nastáva problém pri ich zbere, ukladaní a využití. Súčasné veľké objemy dát si vyžadujú nové metódy ich spracovania a používania, v dnešnej dobe to rieši technológia Big Data, ktorá dokáže efektívnym spôsobom nielen dáta získať ale aj spracovať a efektívne využiť pri riadení a riešení problémov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ján Jánošíkspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Veronika Grígelová, PhD.zodpovedný riešiteľ