Oct 19, 2019   2:35 p.m. Kristián
Academic information system

Projects


Štúdium zvariteľnosti Al-Li zliatiny 2099-T83 elektrónovým lúčom

Supervisor: Ing. Andrea Kuhajdová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na štúdium zvariteľnosti Al-Li zliatiny 2099-T83. Zliatina je určená prednostne pre letecký priemysel s požiadavkami na vysokú pevnosť, nízku hustotu, vysokú tuhosť a veľmi dobrú koróznu odolnosť. Štandardné metódy zvárania vhodné na tento typ materiálov, ako napr. zváranie TIG, sú charakteristické relatívne vysokým príkonom, takže počas zvárania dochádza k výraznému tepelnému ovplyvneniu zváraných materiálov a tým i k degradácii štruktúrnych a mechanických vlastností spojov Al-Li zliatin.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Andrea Kuhajdovázodpovedný riesitel
Bc. Alena Michálikováadministrátor