May 25, 2019   11:46 a.m. Urban
Academic information system

Projects


Simulácia ako efektívny nástroj pre návrh a zlepšenie parametrov zvárania metódou FSW

Supervisor: Ing. Peter Berčík


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na numerickú a počítačovú simuláciu a zlepšenie procesu zvárania zliatin hliníka a horčíka pri rôznych vstupných podmienkach. Pre vytvorenie modelov sa použijú inžinierske programy od spoločnosti SIEMENS z portfólia Tecnomatix, ďalej programy AnSYS,DEFORM a iné.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Peter Berčíkzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ