18. 10. 2019  10:23 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Simulácia ako efektívny nástroj pre návrh a zlepšenie parametrov zvárania metódou FSW

Garant: Ing. Peter Berčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na numerickú a počítačovú simuláciu a zlepšenie procesu zvárania zliatin hliníka a horčíka pri rôznych vstupných podmienkach. Pre vytvorenie modelov sa použijú inžinierske programy od spoločnosti SIEMENS z portfólia Tecnomatix, ďalej programy AnSYS,DEFORM a iné.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Berčíkzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ