25. 5. 2019  9:37 Urban
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 281D115

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ