12. 11. 2019  19:25 Svätopluk
Akademický informační systém

Projekty


Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jednou z priorít EU v súčasnosti je zaistenie ochrany jej vonkajšej hranice, ochrana proti terorizmu a zaistenie bezpečnosti občanov na pracoviskách, v dopravných prostriedkov, centrách trávenia voľného času a pod. Medzi technické prostriedky určené na túto ochranu a monitorovanie priestorov patria senzorické systémy umiestňované na tento účel na navrhované nosiče. Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj hardverových a softverových modulov pre stabilizovaný polohovací nosič senzorických systémov. Výskum a vývoj zakladá na využití najnovšej poznatkov bázy VŠ (TU) v oblasti návrhu a optimalizácií mechanických konštrukcií manipulátorov, VaV nových pohonných servosystémov, regulačných štruktúr, programového vybavenia a pod. a vedomosti a skúsenosti pracovníkov navrhovateľa projektu, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového výrobku a jeho opakovanej realizácie.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:APVV-99-P05305
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0