17. 6. 2019  2:37 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum parametrov špeciálnych technologických procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie

Garant: prof. Ing. Kamil Ružička, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Definovanie globálnych parametrov procesov plošného rotačného tvárnenia tenkých plechov elastickým prostredím, objemového presného tvárnenia za studena, poloohrevu a za tepla a plazmových procesov na báze indukovanej plazmy. Simulácia vytypovaných procesov s cieľom optimalizovať hlavné parametre.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:1/2085/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0