17. 9. 2019  2:15 Olympia
Akademický informační systém

Projekty


Výskum parametrov špeciálnych technologických procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie

Garant: prof. Ing. Kamil Ružička, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Definovanie globálnych parametrov procesov plošného rotačného tvárnenia tenkých plechov elastickým prostredím, objemového presného tvárnenia za studena, poloohrevu a za tepla a plazmových procesov na báze indukovanej plazmy. Simulácia vytypovaných procesov s cieľom optimalizovať hlavné parametre.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikace projektu:1/2085/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0