9. 4. 2020  4:11 Milena
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kvantovochemické štúdium elektrónovej štruktúry systémov obsahujúcich d-prvky. Experimentálna a teoretická vibračná analýza niektorých organických systémov. Výpočet rotačno-vibračných stavov van der waalsovských komplexov. Vývoj a implementácia metód na extrakciu ?experimentálnej vlnovej funkcie? z rőntgenoštruktúrnych difrakčných údajov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3566/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0