22. 10. 2019  7:45 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.ÚFCHCHF FCHPT [ukončené]+421 918 674 789

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ