28. 5. 2020  8:57 Viliam
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracoviskoTelefón
Kancelária
ÚFCHCHF FCHPT [ukončené]
+421 918 674 789

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ