25. 9. 2020  1:55 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Kvantovochemické štúdium elektrónovej štruktúry systémov obsahujúcich d-prvky. Experimentálna a teoretická vibračná analýza niektorých organických systémov. Výpočet rotačno-vibračných stavov van der waalsovských komplexov. Vývoj a implementácia metód na extrakciu ?experimentálnej vlnovej funkcie? z rőntgenoštruktúrnych difrakčných údajov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/3566/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0