Jul 15, 2019   7:58 p.m. Henrich
Academic information system

Projects


Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity vrtivky mediteránnej (kmeň tsl) a mníšky veľkohlavej a ich využitie v technike sterilného hmyzu

Supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Tento projekt je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na likvidáciu muchy tse-tse na území afrických štátov. Hovädzia krv, ktorá je vhodným krmivom pre muchy tse-tse, musí byť po odbere zo zvierat upravená tak, aby nedochádzalo k bakteriologickej kontaminácii. V súčasnosti sa tento proces robí pomocou gama žiariča (Výskumné pracovisko IAEA v Seibersdorfe, Rakúsko). Tento proces je však veľmi nákladný a je možné takto upraviť len obmedzené množstvo krvi (v závislosti na veľkosti gama žiariča a jeho prevádzke). Úlohou tohto projektu je vyvinúť pasterizačné zariadenie, ktoré by umožnňovalo v krátkej dobe spracovať veľké množstvo krvi (cca 50 litrov/hod.) Toto zariadenie bude prenosné, krv bude možné spracovať priamo na bitúnku.
Kind of project:APVV ()
Department:Katedra výrobných systémov (FME)
Project identification:APVT - 51- 0042702
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0