20. 9. 2019  5:10 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity vrtivky mediteránnej (kmeň tsl) a mníšky veľkohlavej a ich využitie v technike sterilného hmyzu

Garant: Ing. Ivan Morávek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tento projekt je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na likvidáciu muchy tse-tse na území afrických štátov. Hovädzia krv, ktorá je vhodným krmivom pre muchy tse-tse, musí byť po odbere zo zvierat upravená tak, aby nedochádzalo k bakteriologickej kontaminácii. V súčasnosti sa tento proces robí pomocou gama žiariča (Výskumné pracovisko IAEA v Seibersdorfe, Rakúsko). Tento proces je však veľmi nákladný a je možné takto upraviť len obmedzené množstvo krvi (v závislosti na veľkosti gama žiariča a jeho prevádzke). Úlohou tohto projektu je vyvinúť pasterizačné zariadenie, ktoré by umožnňovalo v krátkej dobe spracovať veľké množstvo krvi (cca 50 litrov/hod.) Toto zariadenie bude prenosné, krv bude možné spracovať priamo na bitúnku.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikace projektu:APVT - 51- 0042702
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0