28. 1. 2020  3:00 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjF+421 (2) 57 296 53929/2, 441- klapka 180

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ