21. 2. 2020  11:34 Eleonóra
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia dispečerského systému vykurovnia SJF

Garant: Ing. Milan Repta


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovácia dispečerského systému vykurovnia SJF".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Milan ReptaVIS SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 289159

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ