15. 10. 2019  13:48 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia dispečerského systému vykurovnia SJF

Garant: Ing. Milan Repta


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je zabezpečenie prevádzkyschopnosti nového systému riadenia kotolne a vzduchotechniky pomocou IT.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:IT/175/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0