20. 10. 2019  8:59 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie vplyvu zloženia a spôsobu prípravy vybraných systémov s neusporiadanou štruktúrou

Garant: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pre pochopenie vnútorného usporiadania sledovaných chalkogénnych a oxidových (patriacich do skupiny oxidov ťažkých kovov - HMO) skiel budú využité merania elektrických, dielektrických, optických a termofyzikálnych vlastností. Na základe získaných výsledkov chceme opísať a vysvetliť transportné, relaxačné procesy a objasniť vznik mikronehomogenít, bodových defektov alebo clusterov resp. mikrokryštálikov a ich vplyv na konečnú kvalitu optických siel hlavne z pohľadu prenosu vysokých výkonov laserového žiarenia z CO resp z CO2 laserov. Meraním fyzikálnych vlastností zložitých systémov, ako sú zvolené polymérne látky a keramiky, určiť ich teplotnú stabilitu, teplotu pri ktorej ešte nenastanú trvalé zmeny v štruktúre a nájsť optimálne zloženie zmesi a technológiu ich prípravy.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra nekovových materiálov (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/2077/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.zodpovedný riešiteľ