23. 10. 2019  12:58 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt realizovaný v laboratóriách UMAT MTF STU v Trnave bol zameraný na ovplyvnenie povrchu materiálov pretavovaním laserom a ich následné štúdium s využitím RTG difrakcie. Cieľom štúdia bolo charakterizovať mikroštruktúrny stav Al zliatiny v stave po rozsiahlej plastickej deformácií a povrchovom pretavení.
Druh projektu:International Visegrad Fund - Scholarships ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva