19. 9. 2019  19:15 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Projekty


Numerická simulácia únosnosti konštrukcií v oblasti veľkých deformácií a plasticity materiálu s viactelesovým kontaktom na základe bezpečnostných predpisov

Garant: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Na riešenie úloh numerickej simulácie bezpečnostných predpisov ISO budú vyvinuté výpočtové modely, ktoré budú zapracované do Interaktívneho výpočtového systému metódy konečných prvkov.Vyvíjané budú nové typy konečných prvkov, ktoré budú spoľahlivo zohľadňovať veľké deformácie konštrukcie, plasticitu materiálu, ako i dymamiku rázového deja ku ktorému dochádza pri skúškach, podľa horeuvedených predpisov. Viactelesový kontakt, resp. použitie adaptívnych prístupov pri odvodení účinných numerických postupov založených na metóde konečných prvkov. Predpokladáme odvodiť lokálno globálne prístupy modelovania, ktoré budú zohľadňovať lokálny model kontaktu, globálny model viactelesového kontaktu, prechodový model, ktorý redukuje počet stupňov voľnosti globálneho modelu t.j. zabezpečuje prenos výsledkov z lokálneho modelu do globálneho modelu. Odvodené postupy a algoritmy budú testované na jednoduchých modeloch, ako i praktických aplikáciách. Numerické výsledky budú porovnávané s experimentálnymi výsledkami.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra časti strojov (SjF)
Identifikace projektu:APVT-99-014304
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0