16. 6. 2019  16:34 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Malý meteorologický radar ? MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov.

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Malý meteorologický radar (MMR) je zariadenie pozostávajúce s malorozmerného ľahkého leteckého palubného meteorologického radaru spojeného prostredníctvom elektronickej karty RP s PC procesorom. Prostredníctvom RP bude riadený radar a spracovanie údajov.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-99-P05005
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 08. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0