18. 7. 2019  19:09 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie procesu horenia dreva a drevného prachu

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie procesu horenia dreva a drevného prachu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Karol Balog, PhD.KBI UIBE MTF, ext FEI+421 906 068 klapka 501ŤL-322a

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ