16. 10. 2019  11:47 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Vplyv recyklácie na zmenu vlastností konštrukčných a technických plastov používaných v automobilovom priemysle

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pre technické využitie recyklátov určiť v závislosti od množstva recyklátu a stupňa recyklácie zmenu vybraných fyzikálných a mechanických vlastností, ako aj zmenu reologických podmienok pri spracovaní recykovaných plastov technológiami extrudovania, vstrekovania vyfukovania. Pomocou vybraných skúšok určiť zmenu vybraných vlastností skúmaných materiálov rozhodujúcich pre životnosť výstrekov používaných najmä v automobilovom preimysle. Monitorovať proces vstrekovania pomocou priebehu tlaku v dutine počas vstrekovacieho cyklu pri vstrekovaní recyklátov a zhodnotiť vplyv tlaku na vybrané vlastnosti. Experimentálnymi materiálmi budú termoplasty ako polyolefíny,polyamidy, POM a PBT.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikace projektu:1/2089/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0