21. 10. 2019  16:48 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Ťahanie súčiastok zo zložených polotovarov

Garant: doc. Ing. Peter Kostka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V oblasti spracovania plechu ťahaním bol v posledných rokoch zaznamenaný výrazný pokrok súvisiaci s používaním novej generácie hlbokoťažných ocelí a zložených polotovarov. Cieľom projektu je stanovenie základných charakteristík a výskum hraničných možností tváreniteľnosti týchto materiálov, spracovávaných v SR.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikace projektu:1/2091/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0