23. 10. 2019  7:13 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Ťahanie súčiastok zo zložených polotovarov

Garant: doc. Ing. Peter Kostka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V oblasti spracovania plechu ťahaním bol v posledných rokoch zaznamenaný výrazný pokrok súvisiaci s používaním novej generácie hlbokoťažných ocelí a zložených polotovarov. Cieľom projektu je stanovenie základných charakteristík a výskum hraničných možností tváreniteľnosti týchto materiálov, spracovávaných v SR.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:1/2091/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0