22. 9. 2019  3:49 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium podmienok tuhnutia pre získanie tixotrópnej mikroštruktúry a nerozvážne deje v spojovaní, s ohľadom na ich uplatnenie v automobilovom priemysle

Garant: doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Štúdium reologických modelov tokových situácií poskytujúcich šmykové napätia generujúce vhodné podmienky na získanie sferoidálnej, nedentritickej (duplexnej) mikroštruktúry polotovarov pre spracovanie kovov v čiastočne tuhom stave (SSM), resp. konečných výrobkov. Na základe fyzikálno- metematických modelov budú popísané tokové podmienky vzniku tixotrópnej mikroštruktúry a ich možné technologické aô konštrukčné tolerancie. Štúdium veľmi rýchlych dejov pri spojovaní pozinkovaných plechov laserovým lúčom z pohľadu kvality spoja na karosériách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikace projektu:1/2106/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0