23. 7. 2019  14:07 Oľga
Akademický informační systém

Projekty


Navrhovanie betónových konštrukcií na medzný stav trvanlivosti

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navrhovanie na bezpečnosť a používateľnosť sú matematicky podrobne definované, tretia zložku spoľahlivosti - trvanlivosť je opísaná všeobecnými zásadami na základe skúseností konštrukčných zásad ( triedy pevnosti, krytie výstuže, atď.). Snahou riešiteľov je získať nové a prehĺbiť doterajšie poznatky na zabezpečenie bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti betónových konštrukcií pri uvážení ich interakcie s obklopujúcim prostredím a požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/3323/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0