20. 6. 2019  21:35 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Parametre environmentálnej únosnosti dopravných stavieb

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Základný výskum parametrov priestorového vedenia trasy cestnej komunikácie v zastavanom a nezastavanom území z hľadiska bezpečnosti dopravy a environmentálnej únosnosti cestnej premávky. Dopravné a urbanistické riešenia na dosiahnutie kvality využitia verejných priestorov v obci aj regióne. Analytický postup na hodnotenie mechanických a povrchových vlastností spevnených dopravných plôch. Podklady pre rozhodovanie o cykloch obnovy pozemných komunikácií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/3314/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0