24. 10. 2019  3:33 Kvetoslava
Akademický informační systém

Projekty


Parametre environmentálnej únosnosti dopravných stavieb

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Základný výskum parametrov priestorového vedenia trasy cestnej komunikácie v zastavanom a nezastavanom území z hľadiska bezpečnosti dopravy a environmentálnej únosnosti cestnej premávky. Dopravné a urbanistické riešenia na dosiahnutie kvality využitia verejných priestorov v obci aj regióne. Analytický postup na hodnotenie mechanických a povrchových vlastností spevnených dopravných plôch. Podklady pre rozhodovanie o cykloch obnovy pozemných komunikácií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/3314/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0