14. 10. 2019  17:51 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Neoxidická konštrukčná keramika pre náročné aplikácie v oblasti tribológie

Garant: doc. Ing. Vojtech Pulc, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Optimalizácia podmienok prípravy konštrukčných kreamických a kovokeramických materiálov na báze B4C, Si3N4 a grafitu s vysokou odolnosťou proti abrazívnemu opotrebeniu, s nízkum koeficientom trenia a s vysokou odolnosťou proti náhlym zmenám teploty v kontakte s materiálmi kovového a nekovového typu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:1/2107/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0