22. 9. 2019  1:49 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Návrh a numerická realizácia materiálového modulu na simuláciu zvárania a tvárniacich procesov s fázovou premenou

Garant: prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Plne viazaný termomechanický problém zohľadňujúci veľké deformácie, pretvorenia a fázové premeny materiálu spracovaný v numerickej forme modelovania aplikovateľný pre rôzne typy technologických procesov realizovaných za tepla.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra pružnosti a pevnosti (SjF)
Identifikace projektu:1/2084/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0