15. 9. 2019  7:55 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy riadenia systémov s rozloženými parametrami zadaných na zložitých oboroch definície s demonštráciami v prostredí matlab-simulink

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh metód riadenia systémov s rozloženými parametrami zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície. Algoritmizácia úloh robustného, adaptívneho a fuzzy riadenia využitím metódy konečných prvkov, konečných objemov a modifikovanej metódy konečných diferencii. Návrh softvérových nástrojov v prostredí Simulink pre demonštráciu, ponuku výsledkov širšej inžinierskej komunite cez internet na báze programových produktov ANSYS, FLUENT, MODFLOW, FEMLAB, DPSTOOL a MATLAB.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/2051/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0