22. 9. 2019  11:49 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Metódy riadenia systémov s rozloženými parametrami zadaných na zložitých oboroch definície s demonštráciami v prostredí matlab-simulink

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Návrh metód riadenia systémov s rozloženými parametrami zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície. Algoritmizácia úloh robustného, adaptívneho a fuzzy riadenia využitím metódy konečných prvkov, konečných objemov a modifikovanej metódy konečných diferencii. Návrh softvérových nástrojov v prostredí Simulink pre demonštráciu, ponuku výsledkov širšej inžinierskej komunite cez internet na báze programových produktov ANSYS, FLUENT, MODFLOW, FEMLAB, DPSTOOL a MATLAB.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikace projektu:1/2051/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0