25. 6. 2019  8:32 Tadeáš
Akademický informační systém

Projekty


Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení

Garant: prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na dištančnú formu vzdelávania pracovníkov vybraných neštátnych zdravotníckych zariadení v oblasti zabezpečovania a zlepšovania kvality poskytovaných služieb humánnej medicíny. Tým prispeje k zlepšovaniu zdravotného stavu populácie, spokojnosti klientov - pacientov, znižovaniu nákladov a tým aj zlepšeniu ekonomických výsledkov poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:3/3190/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.zodpovedný riešiteľ