Jul 17, 2019   10:33 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Projects


Environmentálne udržateľný rozvoj klasických tepelných energetických systémov

Supervisor: prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Využitie paroplynových cyklov s ohľadom na environmentálne požiadavky, využitie chladenej spaľovacej turbíny v paroplynovom tepelnom systéme, redukcia strát sekundárnym prúdením v stupni turbíny a ovplyvnenie procesov v spaľovacej komore, tvorba a aplikácia vlastného CFD počítačového kódu pre spaľovacie komory, turbíny a kompresor.
Kind of project:VEGA ()
Department:Katedra tepelnej energetiky (FME)
Project identification:1/2082/05
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0