19. 9. 2020  17:12 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Miera kavitácie na lopatkách obežného kolesa axiálnej turbíny stanovená rôznymi metódami

Garant: doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Stanovenie kritického bodu kavitácie meraním energetických parametrov, vizuálnym sledovaním kavitačných zón na lopatkách obežného kolesa a meraním ultrazvukových emisií.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra hydraulických strojov (SjF)
Identifikácia projektu:1/2083/05
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0