19. 8. 2019  18:10 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Miera kavitácie na lopatkách obežného kolesa axiálnej turbíny stanovená rôznymi metódami

Garant: doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Stanovenie kritického bodu kavitácie meraním energetických parametrov, vizuálnym sledovaním kavitačných zón na lopatkách obežného kolesa a meraním ultrazvukových emisií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydraulických strojov (SjF)
Identifikácia projektu:1/2083/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0