19. 7. 2019  14:53 Dušana
Akademický informační systém

Projekty


Nelineárna analýza betónových a spriahnutých konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výpočtová technika a dostupnosť softvéru umožňuje presnejšie analyzovať odolnosť nosných konštrukcií z vystuženého a predpätého betónu a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií nelineárnou a plastickou analýzou so zohľadnením materiálových a geometrických nelinearít. Použitie nelineárnych metód často naráža na chýbajúci rámec spoľahlivosti, ktorý by mal zaručiť jej požadovanú úroveň. Vytvorenie takéhoto rámca je základnou podmienkou potrebnou pre aplikáciu nelineárnych metód pri výpočte reálnej odolnosti nosných konštrukcií najmä tam, kde krehký a náhly stav porušenia môže ovplyvniť spoľahlivosť konštrukcie. Predpokladá sa analýza betónových a spriahnutých oceľobetónových prvkov a konštrukcií aj z vysokohodnotných betónov. Výsledky teoretickej analýzy budú porovnané s výsledkami experimentov plánovaných v rámci výskumnej úlohy, ako aj s experimentami renomovaných spolupracujúcich výskumných pracovísk.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0456/17
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0