26. 6. 2019  7:58 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu.

Garant: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt si kladie za úlohu integrovať najnovšie poznatky z oblasti metabolizmu, fyziológie a biochémie mikroorganizmov produkujúcich etanol so skúsenosťami s fermentačnými procesmi a metódami prípravy imobilizovaných buniek, za účelom zvýšenia efektivity alkoholovej fermentácie, produkcie alternatívnych nápojov a bioetanolu z obnoviteľných škrobnatých substrátov. Budú skúmané možnosti využitia technológií, ktoré vychádzajú zo skvasovania koncentrovaných substrátov. Zvyšovanie koncentrácie substrátu pri alkoholovej fermentácii vedie k zvýšeniu metabolickej aktivity a vyššej produkcii etanolu, avšak v médiu sa prejaví efekt osmotického tlaku a toxicity produkovaného etanolu na bunky. V závislosti od použitého nosiča imobilizácia chráni bunky pred stresom, avšak viazané kvasinky sa líšia aj produkciou vedľajších metabolitov, čo procese výroby nápojov zohráva zvlášť významnú úlohu, pretože tieto určujú jeho typické organoleptické vlastnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikace projektu:1/2391/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0