21. 10. 2019  1:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu.

Garant: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt si kladie za úlohu integrovať najnovšie poznatky z oblasti metabolizmu, fyziológie a biochémie mikroorganizmov produkujúcich etanol so skúsenosťami s fermentačnými procesmi a metódami prípravy imobilizovaných buniek, za účelom zvýšenia efektivity alkoholovej fermentácie, produkcie alternatívnych nápojov a bioetanolu z obnoviteľných škrobnatých substrátov. Budú skúmané možnosti využitia technológií, ktoré vychádzajú zo skvasovania koncentrovaných substrátov. Zvyšovanie koncentrácie substrátu pri alkoholovej fermentácii vedie k zvýšeniu metabolickej aktivity a vyššej produkcii etanolu, avšak v médiu sa prejaví efekt osmotického tlaku a toxicity produkovaného etanolu na bunky. V závislosti od použitého nosiča imobilizácia chráni bunky pred stresom, avšak viazané kvasinky sa líšia aj produkciou vedľajších metabolitov, čo procese výroby nápojov zohráva zvlášť významnú úlohu, pretože tieto určujú jeho typické organoleptické vlastnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2391/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0