19. 6. 2019  0:57 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0800/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0