Aug 26, 2019   0:44 a.m. Samuel
Academic information system

Projects


ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB

Supervisor: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.


Basic information   Workers      


The following table shows details about research workers on the project "ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartmentPhoneOffice
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.KGTE FCE+421 (2) 59 274 675C 0901
Erika KanalováOPVV Dek FCE+421 (2) 59 274 393C1/8

Key
Role:administrationmethodic executive officersolverassistantobserver